Integritetspolicy

 1. Allmänt
  R2 Fastigheter AB värnar om din personliga integritet. Här nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilken data vi samlar in, vilka rättigheter du har med mera
 2. Vem är personuppgiftsansvarig?
  R2 Fastigheter AB med organisationsnummer 559008-2672, (samt helägda dotterbolag) postadress Grev Turegatan 13B, 114 46 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.
 3. Insamling av personuppgifter
  Vi kan komma att samla in personuppgifter i samband med att du tecknat hyresavtal eller överlåtelseavtal. Dessa kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lagstiftning. Det kan gälla avisering av hyran, att föra hyresgästsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen. Vi uppdaterar löpande dina kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer via brev eller vid fysiska möten och när du interagerar med oss. Detta ersätter då den tidigare informationen, så att vi alltid har uppdaterad kontaktinformation. Kategorier av personuppgifter som vi kan samla in och behandla är:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, titel, arbetsplats, e-postadress, leveransadress, fakturaadress, telefonnummer, referensperson, lägenhetsnummer.
  • Identifikationsnummer: organisationsnummer, personnummer.
  • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med oss.
 4. Syfte med insamling av personuppgifter
  Att fullgöra bolagets förpliktelser mot gällande lagstiftning och det behövs för bolagets verksamhet.
 5. Var lagras dina uppgifter och hur länge?
  Vi lagrar dina uppgifter främst inom Sverige. Vi sparar data så länge det behövs för att uppnå det syfte för vilken den samlades in. När det gäller information avsedd för redovisningskrav sparas informationen så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
 6. Hur skyddas mina uppgifter?
  Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder.
 7. Vilka är mina rättigheter?
  Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig till oss om du vill utöva någon av dina rättigheter. Det kan till exempel vara att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta bort dina uppgifter (i det fall dina uppgifter krävs på grund av avtal eller lagstiftning kan vi inte radera alla uppgifter).
 8. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn
  Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Integritetspolicyn gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på R2 Fastigheters webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn.

Kontaktinformation
R2 Fastigheter AB
Grev Turegatan 13B
114 46 Stockholm

info@r2fastigheter.se
Tele: 010-106 06 10
Mån – fre: 08.30 – 17.30
Lör – sön och helgdag: STÄNGT