NÄRVARO

En aktiv egen förvaltning gör att vi kan våra fastigheter och känner våra hyresgäster. Då har vi också större möjligheter att ständigt förbättra och utveckla våra lokaler och därmed öka värdet av vårt erbjudande

ERFARENHET

Sedan mer än hundra år har familj och närstående bedrivit fastighetsförvaltning i Gamla Stan, Stockholm. Med mångårig erfarenhet av aktiv fastighetsförvaltning parat med modern affärskunskap och drivkraft skapar vi ett hållbart fastighetsbolag.

UTVECKLING

Vi söker ständigt efter nya möjligheter att utveckla vårt bestånd och skapa värde genom tillväxt och synergieffekter. Vi vill växa genom såväl förvärv som vidareutveckling av befintligt bestånd och nyproduktion där rätt tillfälle ges